Kurgu ve Hazırlayan Hakan Kısa

TOPKAPI SARAYI NE ZAMAN BU ADIYLA İLE ANILMAYA BAŞLANDI?
Topkapı Sarayı, 7. Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in 1453’te, İstanbul’u fethetmesinin ardından 1460’lı yıllarda inşa edilmeye başlanmış ve 1478’de tamamlanmıştır.
Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonra ilk olarak Beyazıt’ta bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yerde, daha sonra “Eski Saray” olarak anılacak olan bir saray yaptırmıştır.
1478’de yeni yapılan saray tamamlanınca Fatih buraya geçmiş ve adına da Osmanlıcada “Yeni Saray” anlamına gelen “Saray-ı Cedid” ismini vermiştir.
Zaman içerisinde toplamda 700 bin m2’lik bir alanı kaplayan yeni saraya bazı ilaveler yapılmıştır. Bunlardan birisi de 24.Osmanlı padişahı olan I Mahmud tarafından yaptırılmıştır.
I. Mahmud 1730’da tahta çıkınca deniz kıyısına Bizans surlarının hemen yanına ahşap bir sahil sarayı yaptırmıştır. Bu sarayın önündeki selam topları nedeniyle adına “Topkapusu Sahil Sarayı” denmiş ancak saray 1862’de çıkan bir yangında tamamen yanmıştır.
Böyle olunca bu sahil sarayının ismi yeni saraya verilmiş, “Saray-ı Cedid”in adı bundan böyle Topkapı Sarayı olarak değiştirilmiştir.
Resim: Günümüze ulaşamayan Topkapusu Sahil Sarayı

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy