Mr Putin Speech in Davos Experiencing the Final Phase of Imperialism
Putin’in Davos’taki konuşması emperyalizme yönelik yıkıcı bir eleştiri – Emperyalizm Son Evresi yaşadığını göstermrkte. Krizler biri bitmeden diğeri başlamakta.
Davos forumlar bir kaç türden devam etmekte.
Sade Ekonomi değil tibi diğer forumlar bazıların katılımcıları sınırlı her isteyeni alınmiyor.
Özel ziyaretçilere hitap etmekte. Oldukça Ekonomi ve Gelecek Tartışılacak bir ortam. Gelecek ve bugunler burada tartışıliyor.
Ortam ve sorunlar için ancak burada konuşulur.
İzlenim şu ki, “bakın, tüm eleştirmenler kafayı bulmuş” demekmek elde değil.
Ama bunlar sözler…Genelde sıradan vatandaşların Davos Forum katılımları sınırlı.
Sade Devlet Başkanları ve Ekonomii Yetkili kurum Yöneticileri katılabilir.
Konuşmacıların dinlenilmesi çok iyi oluyor. Yeni Ekonomi Akımlar Trend …
Çünkü, birincisi, nadiren yapıyor (Putin’in en son konuşması bir önceki ekonomik kriz sırasındaydı) ve ikincisi, çok önemli ve önemli şeyler söyledi.

Ayrı olarak, kırmızı bayraklar ve budenovka ile asılan cosplayer’lerimizi Putin’i dinlemenizi tavsiye ederim.
Çünkü Putin’in konuşmasının neredeyse tüm gündemi tamamen terk edilmişti.

Rusya cumhurbaşkanının konuşmasının ana tezlerini kısaca listeleyelim (yorumlarım parantez içindedir).

Vladimir Putin, gezegende meydana gelen köklü değişikliklerin altını çizerek başladı.
Küresel ekonomi, siyaset, sosyal yaşam ve teknolojide köklü bir dönüşüm.

Putin’e göre koronavirüs salgını, önkoşulları uzun zaman önce belirlenmiş yapısal değişiklikleri sadece teşvik etti ve hızlandırdı, mevcut sorunları ve dengesizlikleri daha da kötüleştirdi (neredeyse bir yıldır düzenli olarak krizin pandemiden önce başladığını yazıyorum, sadece şiddetlendirdi).
Çelişkilerin daha da şiddetlenmesi riski vardır.

Pek çok uzman mevcut durumu geçen yüzyılın otuzlu yıllarıyla karşılaştırıyor (ve bu sadece Birleşik Devletler’deki Büyük Buhran değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcıdır).

Önde gelen ülkelerdeki iç siyasi süreçlerin ağırlaşması ve sertleşmesi (Biden bir yerlerde hıçkırdı, 25 bin süngü üzerinde oturuyor), bölgesel çatışmaların çoğalması, küresel güvenlik sisteminin bozulması (sadece ABD ve AB teröristleri desteklese ve hükümetleri devirse) onları geride tutan).

Bazıları sorunlarını dış düşmanları suçlayarak çözmeye çalışıyor (ve burada kısa bir ara verdi, Putin’in kişisel olarak son yıllarda dünyanın tüm dertlerinde sonuncusu olduğunu ima etti).
Çelişkiler bir sarmalda büyür. “Herkese karşı” bir çatışma mümkündür (yeni bir dünya savaşı, ancak mevcut bloklar olmadan, çünkü bu durumda NATO parçalanacaktır).

Çin otuz yıl içinde yoksulların sayısı 1,1 milyardan 300 milyona düştü.
Rusya’da 1999’da 64 milyondan bugün 5 milyona.
Aynı zamanda, “gelişmiş” ekonomilerde eşitsizlik seviyesi aynı dönemde hızla büyüdü.
Dolayısıyla, 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 3,6 milyon dilenci olarak kabul edildi, sonra 2016’da bu rakam neredeyse iki katına çıktı (ve şimdi önemli ölçüde daha yüksek).
Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerinde, yoksulların sayısında artışa doğru aynı eğilim.

Küresel GSYİH’nın PPP’de 40 yıl içinde ikiye katlanması, “gelişmekte olan” ülkelerde yoksulların sayısında bir azalmaya yol açmasına rağmen, “gelişmiş” ülkelerde kârların büyük bir kısmına büyük ulusötesi şirketler tarafından el konuldu. Nüfusun kötü şöhretli% 1’i.

Ve “gelişmiş” ülke sakinlerinin yarısından fazlası için, gelirler bu on yıllar boyunca durgunlaştı. Aynı zamanda, eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyeti üç katına çıktı. Milyonlarca insan refahlarını iyileştirme umudunu kaybetti.

Dünyadaki gençlerin% 21’i, 267 milyon kişi hiçbir yerde okumadı ve hiçbir yerde çalışmadı (bu, hem savaşlar hem de teröristler için potansiyel bir savaş toplumu her işi yapmaya hazır genç nufus.
Ve istihdam edilenler arasında bile, üçte birinden fazlası geliri günde 3,2 dolardan daha az parayla yaşıyor.

Bu, büyük ölçüde Batı ülkelerinin “Washington Mutabakatı” na dayanan dogmatik ekonomi politikasından kaynaklanıyor Mr Putin, Reaganoekonomics’ yaşam kredisi ve “serbest piyasa” yı eleştiriyor ve yetrsiz ve hiç bir çözüm sunmiyor.

Dünya Ekonomilerin kredilerle genişletme “niceliksel genişleme” görevi görmiyor. Başka yolları deneme ve daha fazla canlandırılması imkansızdır bugunki şartlarda imkansız.
Ayrıca gerçek pazar ekonomi ile sanal ekonomiler arasında büyüyen uçurum hızla artıyor. Eski tür pazar bitti bitecek. Sanal Ticaret İşsizlik ve yoksuluğu tetikleyecek . Son yıl basılan tüm paranın borsalarda spekülasyon balonlarına girdiğine dikkat çekici.
Dolaşan para gelişim ve Refah artışı sağlamadığı gibi sade ucurumu artırdı.
Ekonomi Anliz Yazarı tam olarak Rogers’ın yıllardır kaleme aldığı analizlere le ortüşmekte.
Bundan sonra, yalnızca devletin etkili bir rolünün listelenen ve yeni yol haritası olgunlaşan sorunların çoğunu çözebileceğini umut ediyoruz.
Putin tarafından isimlendirilen ikinci temel sorun sosyo-politik sorun.
Sosyo-ekonomik eşitsizlik büyüme dini, etnik ve ırksal hoşgörüsüzlüğe yol açar.
Bu süreçte, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirdikleri sansür için İT’nin teknoloji devlerini ucurum açtı.
Ardından, sosyal eşitsizliği azaltma, bölgelerin gelişimini eşitleme, göç krizleriyle başa çıkma yöntemi dahil, her kişi için uyumlu ve kapsamlı gelişme fırsatları yaratma programlar geliştirilmeli, herkes yaratıcı potansiyelinin gerçekleştirilmesi hakkında yaşam içinde rol almalıı. .
Gelecekte Dört temel önceliği görmemiz gerekir:
1. Rahat bir yaşam ortamı. Barınma ve erişilebilir altyapı.
2. Düzgün bir yaşam standardı sağlayan, istikrarlı ve büyüyen bir gelir oluşturan işler.
2a. Şimdi acilen ihtiyaç duyulan hayatınız boyunca öğrenme yeteneği.
3. Tıbbi yardım.
4. Çocuklar için eğitim ve potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı.
Ve genel olarak, Çağdaş Ekonomi “İnsan bir araç değil, amaçtır” İnsanı kazanma Toplum Gelişim Sağılanır ilkesine göre inşa edilmelidir.
Tek kutuplu bir dünya inşa etme girişimleriyle ilişkili dönem sona erdiği ve göz le görünür ve aşikardı.
Rastgele kararlarla Washington’da ve onun çevresi bir yerlerde girşimler ve tekil davranışlarla Dünyada Yalnız Adam Sendomuna yakalanma Riski Gittikçe artmakta… Aslında başladı – böyle bir dünya inşa etmek için yalnızca başarısız bir girişim olur.
Gördüğünüz gibi, Mr Putin’in tüm retoriği yalnızca solda (veya daha doğrusu sol-muhafazakârda) anahtarda Yeni Dünya inşa edilmeli fikrini ortaya TEklif etmiş oldu. Emperyalizmin yıkıcı ve eleştirilmeli. Dünya üzerinde “piyasaların görünmez eli”, Reaganomics, sınırsız yayılma politikası para (Zimbabwe ekonomi okulu), kâr merkezciliği, yetersiz miktarda süper zengin insanların süper zenginleşmesi ve diğer neoliberal ve kapitalist dogmalar sonu geldi.Yeni modeller bakılma vakti geldi

Q.E.D.
kaynak https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-rech-putina-v-davose-razgromnaya-kritika-imperializma/

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy