1920’li yıllar; Gaston Ramon
– Difteri ve tetanoz toksoidi ile çalışırken absesi olan atlarda antikor artışını saptıyor
– Nişasta içeren maddelerle aseptik abse yaratarak antikor artışı sağlıyor
– Adjuan adını veriyor • “Adjuvare” = yardım etmek 1926; Alexander Glenny
– Atlarda alüminyum tuzları ile difteri toksoidine antikor yanıtının arttığını gösteriyor • 1930’lu yıllar; Jules Freund
– Su- yağ emülsiyonu ve mikobakteri
– Güçlü immün yanıt sağlıyor
– Ciddi reaksiyon nedeniyle insanda kullanılamıyor Klinik kullanımda olanlar
– Alüminyum tuzları
– Emülsiyonlar
– Virozomlar
– Virüs benzeri partiküller
Hangi adjuanlar?
Yeni geliştirilenler
– Toll-like reseptör agonistleri
• Monofosforil lipid A, immün stimülatör sekanslar

(CpG), imidazokunolinler,poliinosinik asit
– Saponinler (Q21)
– İmmün stimülan kompleksler (ISCOMs)
– Sitokinler
– Taşıyıcı sistemler
• Polimerik mikrosferler, nano tanecikler
Alüminyum tuzları
• Hidroksit, fosfat, potasyum-sülfat (Alum)
– Antijen, AL tuzuna hidrofobik ve elektrostatik ilişkilerle
adsorbe edilir
– Her tuzun antijene bağlanma şekli farklı
• Etki mekanizması
– Başlangıçta antijenin dokuda bulunma süresini uzattığı
kabul ediliyor (Depo etkisi)
– Hücresel immünite üzerine etkisi yok
Lambrecht BN, et al.Curr Opin Immunol 2009;21:23
Seubert A et al.J Immunol. 2008;180:5402
Endolizozom rüptürü
Ürik asitin açığa çıkışı Nod-benzeri reseptör ailesi (NLRP3) ve Kaspaz-1’in aktivasyonu IL1,IL18 ve IL33 salınımı
Doğal immün hücrelerin toplanması APC tarafından daha etkin antijen alımı
Adjuvan Aşı (Piyasada bulunan ürün) AL hidroksit AL fosfat Boğmaca,difteri,tetanoz,polio (Pediarix, Pentacel, Boostrix)
HBV (Engerix, Recombivax)
HAV (Vaqta,Havrix)
Pnömokok (Prevenar)
İnfluenza (Fluval, Panflu)
AL hidroksi fosfat sülfat HPV( Gardasil)
Alüminyum tuzları
Lipozom
• Fosfolipid tabaka içinde su molekülü
– Antijen taşıyan aracı moleküller
Virozom
• Viral genom içermez
• Antijen taşıma aracıdırlar
• APC’in antijen alımını hızlandırır
– İnfluenza virus HA antijeni APC tarafından endositozla alınır, proteoliz sonrası antijenler T hücrelerine sunulur
Lipozom + viral glikoprotein

Adjuvan Aşı

Piyasada bulunan ürün
Virozom
Hepatit A
İnfluenza (mevsimsel)
Epaxal
İnflexal
Virozom
Emülsiyonlar
• Birbiri içinde çözünemeyen iki bileşik içerir; Su ve yağ
– En sık su-yağ emülsiyonu kullanılır
– Surfaktanlarla stabilize edilirler
• Tween 80 ya da Span 85
Su-yağ emülsiyonunda Skualen kullanılır
– Bir çok steroid hormon, vit D ve kolestrolün öncülü

…..
Kaynak : Dr.Funda Timurkaynak

Adjuanlar-ve-katk%C4%B1-maddeleri-Funda-Timurkaynak.pdf erişimi için tıklayın

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy