Enheduanna, MÖ 2285 yılında Irak Mezopotamya
Hazırlayan ve Kurgu : Hakan Kısa
TARİHİN İLK YAZARI “AY RAHİBESİ” ENHEDUANNA
Enheduanna, MÖ 2285 yılında Irak Mezopotamya’da dünyaya gelmiştir. Enheduanna, tarihi kaynaklarda tarihin ilk kadın şairi ve yazarı olarak geçmektedir. Dünya çapında tanınması ve ünlenmesi Sümerlerin aşk tanrıçası olarak kabul edilen İnanna’ya yazdığı lirik şiirleriyle olmuştur.
Enheduanna, Ekişnugal tapınağında başrahibe olarak görev yapmıştır. Enheduanna, MÖ 2250 yılında vefat etmiştir.
Günümüze kadar gelmiş eserleri ise, Inanna, Lady of Largest Heart Til Inanna: prinsesse Enheduannas dikt til gudinnen Inanna fra 2200-tallet for Kristus gibi eserlerin yazarıdır.
Enheduanna, Eşheduanna (Sümer, aynı zamanda Eşheduanna , En-hedu-ana veya olarak da tercüme edilmiştir; M.Ö. 23. yüzyıl bilinen en eski şairdir.
Tanrıça Inanna ve ay tanrısı Nanna’nın Yüksek Rahibesiydi. Sümer şehir devletinde Ur da yaşadı. Bugun dinlerde ilahi diye okunan şarkılardan bir kısmının da yazarı olan rahibedir….
“Ben, Enheduanna…”
Diyerek büyük bir devrime imza atmış oluyordu. Çünkü; o güne dek yazarı bilinmeyen binlerce dua, şiir ya da şarkı, Enhedunna’nın ardından zamanla anonimlikten çıkmış, kim olduğu bilinen insanların eserleri haline gelmesine sebep olmuş bir yazardı. Evet o bilinen Dünya’nın ilk kadın yazarıydı, ayrıca bilinen Dünya’daki ilk yazardı. Yazıp söylediği (yapılan kazılarda kendisine ait lire benzer telli çalgısı da bulunmuş)
ilahileri ile aktarılan “siyasi ve dini gerçekler”,
Enheduanna’nın bir şair ve bir peygamber olarak övgü kazanmasına yol açmıştı, ayrıca Enheduanna, kayıtlara geçen ilk kadın şairdi. Sümer ve Akad’ın kült ibadetlerinde, dil kullanımında ve farklı geleneklerinde iki alanı birleştiren rolü sebebiyle bazı önemi manevi liderler arasında yer aldı; gerçekten çok başarılı bir kadındı, Kral Sargon’un kızı Enheduanna…
Ey İnanna!
Sen gök gibi yücesin, bilinsin!
Sen yer gibi genişsin, bilinsin!
Sen ülkede kükreyensin, bilinsin!
Sen başları vuransın, bilinsin!
Cesetleri bir köpek gibi silip süpürürsün, bilinsin!
Sen birçok zaferleri kazanansın , bilinsin!
Enheduanna
İnanna
Yakıp yıkıyorsun her şeyi, aşağıda zafer
Ah hanımım, zafer senin kanatlarında
alt üst ediyorsun toprağı ve kılığını bozuyorsun.
Sen yüklü bir bulutsun,
gürle, gürleyen bir fırtınasın çünkü sen,
şimşeklen ve çakmaya devam et şimşeklerini, ve hırılda
şeytani rüzgârlarla,
hiç yerinde durmasın ayakların.
Arp’ının ezgilerinde
duyuyorum senin ağıtlarını.
Enheduanna
İnanna ve Ebih
Sana tapınılmayan dağlarda
bitkiler lanetlidir.
Sensin her şeyin azametini küle çeviren.
Kanlı yaşlar döker nehirler senin için,
ve insanlar içmeye su bulamaz.
Dağların kolları sana bend olur
kendi ahenkleriyle.
Sağlıklı genç adamlar saf tutarlar önünde
kendi ahenkleriyle.
Dans eden şehir fırtınalarla dolar,
genç adamları sürüp önüne, tutsağın kılar.
(Şiir Çevirisi: Ayten Mutlu)
Enheduanna
ALINTI

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy