From the Origin of Christianity to the present: the essence, history and basic provisions of religion

Hazırlayan ve Kurgu : Hakan Kısa

Eskiden Hristiyanlık sembolü balık idi daha sonra haç ile yer değiştirdi temel gizlenen öz – İsa mesih – Balık – Haç

Tüm dinler arasında Hristiyanlık en yaygın ve etkili öğretidir.
Üç resmi yön içerir: Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlık ve birçok tanınmayan mezhep.
Bugunun Hristiyanlığı temel dayanağa : Yarı Tanrı- Yarı İnsan İsa Mesih hakkındaki öğretidir.
Hıristiyanlar İsa Mesih Tanrı’nın oğlu olduğuna ve tüm insanlığın günahlarının kefareti için yeryüzüne gönderildiğine inanırlar.

Hıristiyanlığın temelleri: dinin özü nedir

Hayatta kalan belgesel kaynaklara göre, Hristiyanlık MS 1. yüzyılda o yıllara göre en gelişmiş ve modern Filistin topraklarında ortaya çıktı.
Nasıra köyunde basit bir çömlekçi ailesinde doğan vaiz İsa Mesih, Yahudilere yeni bir öğreti getirdi – tek Tanrı hakkında. Kendisine, Babanın insanları günahtan kurtarmak için gönderdiği Tanrı’nın oğlu olarak adlandırdı. Mesih’in öğretisi sevgi ve bağışlamanın öğretisiydi. İnançlarını kendi örneğiyle doğrulayarak şiddetsizliği ve alçakgönüllülüğü vaaz etti. İsa’nın takipçilerine Hıristiyanlar deniyordu ve yeni dine Hıristiyanlık deniyordu. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra, müritleri ve destekçileri yeni öğretiyi Roma İmparatorluğu’na ve yakında Avrupa’ya yaydı.

Avrupa ve Rusya’da Hıristiyanlık 10. yüzyılda ortaya çıktı. Bundan önce, Avrupalılar ve Rusların dini paganizmdi – doğanın güçlerini tanrılaştırdılar ve onlara taptılar. Rusya uzanan Hristiyanlığın yolu Bizanslı bir kadınla evlenen Hazar Kralığın Prensi Vladimir Yeni Dini benimsedi. Her yerde ortaya çıkan direnişe rağmen, kısa süre sonra tüm Rusya vaftiz törenine maruz kaldı. Yavaş yavaş, eski inanç unutuldu ve Hıristiyanlık ilkel bir Rus dini olarak algılanmaya başlandı. Bugün, dünyada Hristiyanlık Mesih İsa öğretilerinin 2 milyardan fazla takipçisi var. Bunların arasında yaklaşık 1,2 milyar kendini Katolik, yaklaşık 0,4 milyarı Protestan ve 0,25 milyarı Ortodoks olarak tanımlıyor. Ana koruyucu Totem olarak Birçoğu boynuna gümüş haç takıyor .

Hıristiyanlar tarafından görüldüğü şekliyle Tanrı’nın özü
Eski Ahit’e (orijinal) Hristiyan inancına göre, Tanrı kendi kisvesi içinde birdir.
O, her şeyin kaynağı ve tüm canlıların yaratıcısıdır.
Bu Tanrı algısı dogma idi – kilise tarafından onaylanan tek gerçek ve dokunulmaz konum.
Ancak 4-5 yüzyıllarda Hıristiyanlıkta yeni bir dogma ortaya çıktı – Üçlü. Derleyicileri, Tanrı’yı ​​tek bir özün üç hipostazı olarak temsil ediyordu:
Tanrı Baba;
Tanrı Oğlu;
Tanrı, Kutsal Ruh .
Tüm varlıklar Kişiler eşittir ve birbirlerinden kaynak bağlıdırlar.
Yeni ekleme, doğu itiraflarının temsilcileri tarafından aktif olarak reddedildi. 7. yüzyılda Batı Hıristiyan Kilisesi, Trinity Eki olan Filioque’u resmen kabul etti. Bu, Tek Kilise’deki bölünmenin itici gücü oldu.

Din kavramında insan, Tanrı’nın yaratmasıdır ve ona yaratıcısının özünü bilmesi verilmez. Gerçek Hıristiyan inanan için sorular ve şüpheler tabudur. Bir kişinin Tanrı hakkında bilmesi gereken ve bilmesi gereken her şey, Hıristiyanların ana kitabı olan İncil’de belirtilmiştir. Dinin oluşumu, İsa’nın ortaya çıkışından önceki tarihi olayların tasvirleri ve hayatının önemli anları hakkında bilgiler içeren bir tür ansiklopedidir.

Tanrı-Adam: İsa Kimdi
Tanrı-insan doktrini – Kristoloji – hem Tanrı’nın enkarnasyonu hem de Tanrı’nın oğlu olarak İsa’yı anlatır. O insan, çünkü annesi insan bir kadın, ama o Tanrı gibiydi, çünkü babası Tek Tanrı’dır. Aynı zamanda, Hıristiyanlık İsa’yı yarı tanrı olarak görmez ve peygamberler arasında yer almaz. O, Tanrı’nın dünyadaki tek eşsiz enkarnasyonudur. İsa gibi ikinci bir kişi olamaz, çünkü Tanrı sonsuzdur ve iki kez enkarne olamaz. İsa’nın ortaya çıkışı peygamberler tarafından önceden bildirilmişti. Eski Ahit’te, insanlığın kurtarıcısı olan Mesih olarak sunulur.

Çarmıha gerilme ve fiziksel ölümden sonra, İsa’nın insan hipostazı ilahide somutlaştı. Ruhu, Cennetteki Baba ile birleşti ve bedeni gömüldü. İsa-insan ve İsa-Tanrı paradoksu, Ekümenik Konsey’de 4 inkar formülü ile ifade edilir:

birleşmemiş;
dönüştürülmemiş;
ayrılmaz;
ayrılmaz.
Hıristiyanlığın ortodoks dalları, İsa’yı Tanrı-insan olarak saygı gösterir – ilahi ve insani özellikleri bünyesinde barındıran bir varlık. Arianizm ona Tanrı’nın bir yaratımı olarak saygı duyar, Nestorianizm – iki ayrı varlık olarak: ilahi ve insan. Monofizitizmi savunanlar, onun insan doğasını yutmuş olan İsa-Tanrı’ya inanırlar.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy