Hazırlayan ve kurgu: Hakan Kısa

Etrüskler’in boynuzlu nehir Tanrısı Akheloos

AKHELOOS…
Etrüskler’in boynuzlu nehir Tanrısı Akheloos.Bütün nehir Tanrıları’nın lideridir. Etrüskler kem göz ve kötu ruhları kovduğuna inanırlardı. Üstelik de boynuzları bolluk bereket kültünün simgesiydi…
Aynı boynuzlar Michelangelo’nun ünlü “Musa” heykelinde de vardır. “Neden Musa’nın boynuzları var?” diyenler için, bir kez daha düşünme fırsatı veriyor “Nehirler Tanrısı Akheloos” bence…
Antik dönemde boynuzun bereketle ilişkilendirildiğini öğrenince, Musa’nın boynuzları daha bir anlam kazandı sanki…
Antik Yunan Mitolojileri…
Achelous veya Akhelous ( Nehir Tanrısı )

Achelous, Yunan mitolojisindeki Okeanos ile Tethys’in çocukları olan okeanidler denilen aileden gelen bir nehir tanrısıdır. Achelous aynı zamanda İonya nehrine dökülen Yunanistan’ın en büyük nehrinin de adıdır. Başka bir deyişle Achelous’un adı Yunanistan’ın en büyük nehrinin tanrısı olarak bilinir.

Efsaneye göre bu nehir Achelous ile Gaea’nın sevişmeleri sonucu oluşmuştur. Bir başka efsaneye göre Achelous, Niobe’nin gözyaşlarından meydana gelmiştir. [1]

Yunan mitolojilerinde her nehrin bir tanrısı vardır ve Achelous’da bu nehrin tanrısıdır.

Mitolojiye göre Achelous’un annesi ve babası Oceanus ve Gaea ( Bazı efsanelere göre de babası ve annesi Oceanus ile Thetis veya Helios ve Gaea’ olabilmektedir. ) en yaygın inanışa göre Achelous, babası ve annesi Oceanus ve Gaea’nın üç bin çocuğundan birisidir. Yunan mitolojisindeki inançlara göre tüm nehir tanrıları Okeanos ile Tethys’in çocuklarıdır.

Achelous, Kral Oeneus’un kızı Deianeira’ya âşık olmuştur. Üstelik Achelous, Deianeira’nın babası Kalydon’lu Oineus’u bile razı etmiş, Oineus’da kızını Achelous’a vermeye razı olmuştur. Ancak genç kızın gönlü Herakles’tedir. Bu nedenle, Herakles ile yarışmak ve savaşmak zorunda kalmış beden değiştirme gücüne rağmen bu savaşı kaybetmiştir. Herakles, onu öldürecekken Achelous ilk önce yılana sonra da boğaya dönüşmüş[2] ama Herakles onun boynuzunun birini kırmış, müsabakayı izleyenler de zaferi Herakles’in kazandığını ilan etmişler. Bu nedenle Deianeira ile evlenen Herakles olmuştur. Fakat Achelous, en sonunda ilham perisi Melpohome ile evlenir.

Bu nedenle Achelous, rsimlerde ve heykellerde boynuzlu ve sakallı yaşlı bir adam, bir boynuzu kırık insan veya kafası ejderha benzeri bir yaratık olarak tasvir edilir
https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/achelous-veya-akhelous-kimdir-ve-efsaneleri-nehir-tanrisi/69402

Safranbolu’da “Anadolu Minyatür Saat Kuleleri Müzesi”

“Osmanlı Devleti döneminde, özellikle 1901 yılında 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıl dönümü şerefine Anadolu’nun dört bir yanında yapılması talimatı verilen saat kulelerinin minyatürleri, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797’de yaptırılan Safranbolu Saat Kulesi’nin yanındaki 1 dönümlük alanda 9 yıl önce oluşturulan açık hava müzesinde sergileniyor.
Anadolu’da yapılmış özgün saat kulelerinin minyatürlerinden oluşan ve Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan “Anadolu Minyatür Saat Kuleleri Müzesi”nde, 15 minyatür saat kulesi yer alıyor.
Müzede, Adana, Amasya, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Kütahya, Samsun ve Saraybosna’da bulunan saat kulelerinin minyatürleri izlenime sunuluyor.
Saat kulelerinin 1 ila 3 metreyi bulan minyatürlerinin yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, Anadolu’daki saat kulelerinin hikayelerini de öğrenme imkanına sahip oluyor.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy