Post-Pandemic World: increased consumption or inclusive capitalism?

Covit 19 2019-2020 yillar sonrasi İnsanlık Corona virus alışkın hale gelmiştir.
Bir yıl önce olduğu gibi korku azaldı ve bir yıl öncesi gibi korku ve paniğe neden olmaz.
Hastalığın oranı azalmakta, aşılamanın başlaması tüm sorunlarda bir miktar koruma hissi yaratmıştır.
Tehdit duygusu, eğer gitmezse, kabul edilebilir hale gelmiş anlamı algılanır.
Ayrıca, birçok kişi, tüketim için aç ve susuz bir post- tüketici hale geldi.
Aç İnsanın sofra Halil İbrahim sofrası ziyafet yapılması bekleniyor.
Finans ve eğlence zorunlu kısıtlama sonrası kacırılan eğlenci sürecü yakalamak ve daha özgür hisleri uyandırmak adına çılgınca part ve kacırılan süre yakalama adına bir iştah ile bunu yapmak için gözü tüketime hazır bir toplum beklmekte.
Ancak Salgın karantin süreci bazı alışkanlıkları ve yaşam akışını değiştitdi.
Örneğin, salgın nedeniyle megakentlerde süper merkeziyetçiliğin belirgin çıkmazı net bir onay kazanmıştır: 25 katlı gettolarda ve kalabalık ulaşımda, ofislerde ve alışveriş merkezlerinde kirlenme tehdidi bazılarını “insan” yanlışlığı fikrine yol açmıştır.
Ancak Salgın karantin süreci bazı alışkanlıkları ve yaşam akışını değiştitdi.
Örneğin, salgın nedeniyle megakentlerde süper merkeziyetçiliğin belirgin çıkmazı net bir onay kazanmıştır:
25 katlı ”gettolarda” İş MErkezleri adında kalabalık toplum içinde, ulaşımda zorluk içinde günün buyuk bir bölümünü kalabalık ortamda, ofislerde ve alışveriş merkezlerinde Covit bulaşma tehdidi ile yaşama alışma ve bazılarını “insan” yanlışlığı fikrine yol açmıştır.
Ve o an İnsanlar eski tarz tek katlı bahçeli evlere taşınmayı düşündüler.
Ocak ayında Sosyoloji araştırma kurumları yaptığı anketlerde göre, buyuk şehir yaşamında büyen ve yetişen toplum neredeyse% 70’i bireysel bir katlı evde yaşamak istiyor sonuca vardı.
Buyuk şehirlerden anketlere göre 23 milyondan fazla aile özel konutlara taşınmak istiyor.
Fakat realite bakılırsa aslında sadece 1,4 milyon aile bunu yapabiliyor, ve gerçekten bunu bugünlerde yapbilirler.
Benzer durum İngiltere’: ankete katılan 450 Londralının sadece %4,5’i önümüzdeki 12 ay içinde şehir dışına taşınmaya kararlı olduklarını söyledi. Megakent hala hayallerin sınırıdır.
Tüketici toplumunun ve küreselleşmenin tüm idealleri metropolle bağlantılıdır, bu da büyük şehrin imajının veba kışlası ile kitlesel bilinçle ilişkilendirilen bir salgından daha fazla olması gerektiği anlamına gelir.
Büyük ölçüde uzaktan kumandaya geçen ofislerin çalışmalarında biraz daha belirgin değişiklikler.
Böylece, kısıtlamaların kaldırılmasından sonra bile, şirketlerin neredeyse dörtte biri (%23) çalışanların çoğunluğunu uzak işlerde bırakmayı amaçlamaktadır.
Diğer verilere göre, şirket yöneticilerinin yarısından fazlası gelecekte ofisi ziyaret etmek için uzak ve esnek programlar kullanmayı bekliyor.
Komik şey, uzaktan çalışmaya geçiş yaklaşık 10 yıl önce, internet kalitesi mümkün ve daha karlı hale istendi. Ama liberal kapitalistler, dijitalleşme hakkında güzel konuşan, aynı anda yüksek katlı açık hava ofisleri (açık alan) içine herkes sürdü, bu nedenle aşırı banation katkıda.
Salgın, dijitalleşmenin deurbanization, “insan”ın yeniden yerleşimi, esnek programlarla küçük yerleşimlerde çalışabilme ve yaşama becerisini içerdiği ne kadar bariz bir şekilde dikkat çekti. Aslında, bu muhtemelen COVID-19 en olumlu sonucudur. Ancak, bunu pekiştirmek ve geliştirmek için, devletin mekansal gelişimi niteliksel olarak gözden geçirmesi gerekir: küçük ve orta büyüklükteki şehirlerin gelişimine, kırsal yerleşimlerin modernizasyonuna bahis oynamak için aşırı kentleşme yerine. Ama bu ayrı bir büyük konudur.
Aslında, ana ders ve olumlu sonuç tıp, sağlık öneminin bilinci nde olmalıdır: bu para için sadece bir hizmet değil, toplumun hayatta kalması için kritik öneme sahip bir endüstri. Evet, toplum ve devlet sağlık görevlilerine ilgi gösterdi ve hatta minnettarlığını dile getirdi – ama yine, kısa bir süre için. Doktorlar hiçbir zaman doğru yeri bulamadılar, kahramanlıkları tekrar rutine dönüştü. Yine, bir sonraki tehdide kadar.

Aynı zamanda – bir paradoks! – Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonominin lokomotifi olarak çürütüşmesi, zamanımızın kahramanı olarak girişimcinin gerçekleşmediğini. Salgın, hizmet ve ticaret alanının, küçük işletmelerin ilk zorluklarda bakır pelvisle kaplı olduğunu göstermiştir, çünkü insanların yaşamı için kritik bir şekilde gerekli değildirler: restoran ve tüketim mallarının dükkanları olmadan, temel ihtiyaçlar, aynı ilaçların üretimi aksine, bu miktarda yaşayabilmektedir.
Bu, insanları işsizliği örtbas etmek için işe salmak çok anlamsız bir faaliyet, ancak kamu kaynaklarını Kobİ’leri destekleyecek tedbirlere pompalayarak yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle, geniş bir vatandaş yelpazesinde, salgın neoliberalizmin hakim modelinin büyük bir yeniden düşünülmesi için yol açmıştır. Ancak, küreselci elit salgın temelde dünyayı değiştirmek gerektiğini ısrar ediyor, ve hiçbir geri pre-coronavirus dönemine dönüş yoktur.
Dahası, globalistler, kavram ve fikir düzeyindeyken, koronavirüs sonrası bir dünya düzeni oluşturmaya bile başladılar. Yani, Haziran 2020’de, coronavirus dalgalarından birinin ortasında, Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab, geceleri çocukları korkutabilen bir küreselci, “COVID-19: Global Reboot” kitabını yayınlattı. – neoliberalizm projesini gömüyor. Mevcut kapitalizmin engelolduğunu, giderek daha fazla insanın adaletsizlikten memnun olmadığını ve salgının yoksullarla zenginler arasındaki uçurumu daha da kötüleştirdiğini kabul eden Schwab, küreselcilerin son zamanlarda dürüst analistlerle alay ettiği şeyi yazıyor: “COVID-19’un neoliberalizmi gömme olasılığı yüksektir… Her şeyden önce, pandemik sonrası dönem, zenginliğin zenginden fakire, sermayeden işe kitlesel olarak yeniden dağıtılacaya yol açacaktır.” Schwab karşılığında ne teklif ediyor?
Yeni kapitalizm katılımcı kapitalizm ya da kapsayıcı kapitalizmdir.
Eleştirel yazarlar zaten dijital totalitarizm, ama kitap çok daha güzel sesler çağırdılar.
Schwab’ın yeni harika dünyası faydaların adil dağılımı, eşitlik, tüm ve ekoloji (yeşil teknolojilere geçiş) kendini dizginleme olarak azaltılmış tüketim.
Son paragraf dışında, önerilen her şey neoliberalizm ve kapitalizmin tam tersidir. Schwab o iş ana hedefi mali kar peşinde değil, ama işletmenin tüm katılımcıların hizmet dediği geliyor.
Düşünme!
İşletme sahibi kar hakkında değil, tüm çalışanların yararı hakkında düşünmek için bir caba içine girmiş durumda.
Ve ekonominin tüketimin genişlemesi artması canlanma belirti olarak pozitif ışık tutabilir butun bunlar – neoliberalizmin önemli bir koşulu değil – ortak iyiliğin elde edilebisi üzerine inşa etmesi önerilmektedir.
Schwab bunu nasıl yapacağını belirtmez, herhangi bir detay vermez – bu, görünüşe göre, 2021 yılında kapsayıcı kapitalizm hakkında Mr Shwab yeni kitabına kendini adauacaktır.
Eğer birisi bunun küreselcilerden kişisel fantezileri olduğunu düşünüyorsa…yanılır diyorum!
Aralık ayında “Vatikan’ın katılımıyla Kapsayıcı Kapitalizm Konseyi” toplantısı düzenlendi.
Toplantı konusu : Yeni icat edilen Kapsayıcı Kapitalizm Manifestosu’na dikkat etmenizi tavsiyede bulundular!
Vatikan Konsey tarafından 27 büyük küresel şirket, banka ve vakıf temsilcileriile birlikte Toplantı gerçekleştirmiş oldular.
Vatikan bu kuruluşların hissedarı.

Toplantı sonucu Bir Manifesto yayınlamış oldular.
Manifestoların tamamı genelikle aynı ilkelere sahiptir: Tüm insanların refah ve yaşam eşit kalitesinde devam etmesi için fırsat eşitliği tanımlanması konusunda hem fikir kaldılar!
Gelecek nesiller için vasiyet anlamı taşıyan mesaj :
fırsatları eşitliği,
elde edilen gelir paylaşımlar için adil sonuçlar alınmalı;
Paydaşlar arasında güven;
inovasyon ve ilerlemeyi teşvik ederek kalkınma dinamizmini
gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlama program ve plan geliştirme karalaştırılmış oldu.
Devamında hiçbir özgüllük kısıtlaması olmaması dile getirildi.
Tüm konular hakında birleştirerek olası sorulara cevaparama adına bir soru ve cevap arandığını dile getirildi: Nasıl bir Mal ve Servet Sahibi milyarderler ve Aylık Maaş yaşayan vatandaşlar arasında fırsat eşitliği elde edebilme için bir yol ve ya bir umut gözükebilir mi sizce? Cevabı karmaşık olabilir Evet Hayır ve ya Belki…
Kapitalistlerin buyuk %’ine ait olan maddi mallar nasıl yeniden dağıtılır?
Nasıl bir iş sahibi kar edemeden üretim ve iş yaratır ve sistem olarak kar etmeden üretim ve iş yaratma uzun vadede devam eder?
Akıl tutulur değil mi?
Belki başkalarının dikkatını çekmek için yapılmış düşünelim ve diğelim?
Belki şimdiki kapitalistler tüm bunları kendilerinden önce Kapsayıcı Kapitalizm Manifestosu’nu okuduktan sonra gönüllü olarak yapacaklardır?
Pek iyi gelmiyor kulağa?
Fakat küreselcilerin yeni kapitalizmin ideologları yakında güzel kelimeler kullanarak ekran arkasında gerçekleri sunduklarını düşünerek ortaya haritalar çıkarabilirler! Nasıl başlayacaklarını gösterecekler ne kadar güzel tablolar ve ne yuksek karlar ve yaratılan iş imkanları Robotlar yerine işçi çalışan alabilecekler mi acaba… Kim bilir?
Asıl şeyi anlamak önemlidir: küresel sermaye, neoliberalizm projesini radikal bir şekilde yeni bir şeye değiştirmeye hazırdır ve dolar sistemini çıkmaza soktukları ve tam bir tehdit oluşturdukları için salgından önceki gerçeklere dönüşe izin vermez çöküş.
Aynı zamanda, yeni proje, yeni kapitalizm, finans kapitalin kanunsuzluğundan memnun olmayan dünya halklarının – adalet, eşitlik, açıklık ve genel refahta giderek ısrar ettikleri talepleri kullanıyor ve siperde yükseltir. .
Aslında küresel finansörler yeni bir sol-liberal versiyonda sosyalizm retoriğini benimsiyor ve onu yeni bir kapitalizm kisvesi altında insanlığa sunmaya çalışıyor.
Küreselciler, hegemonyalarını uzatmak ve borçlarını atmak için toplumsal gündeme müdahale etmeye çalışıyorlar (bu arada, Schwab’ın kitabındaki “sıfırlama” da sıfırlama ve sıfır olarak çevrilmiştir),
Yapay zeka önünde tüm insanlığın eşitliği kisvesi altında, varlıkların çoğunun dar bir faydalanıcı grubuna ait olmaya devam edeceği, ancak anonim modda olduğu zaman, aynı dijital totalitarizmin bu ambalaja sarılacağı varsayılabilir. ve geri kalan her şey, bireysel bir numara, dijital bir çift, minimum bir oran ve davranış kuralları alacaktır.
Bununla birlikte, dile getirilen ilkelere bakılırsa , kapsayıcı kapitalizmin sargısı, bir tür sosyal kapitalizm, insanlara o kadar çekici gelebilir ki, pek çok kişi onu satın alabilir.
Schwab-Vatikan modelinin ilk küçük örneği pratikte yeni ABD Başkanı Joe Biden tarafından gösterildi – bu işsiz bir California sakini için kişisel bir çağrı. Biden yalnızca 1.9 trilyon dolarlık bir ekonomik iyileşme planı imzalamakla kalmadı, aynı zamanda “sıradan adam” olarak adlandırdı ve şahsen hükümetin ona nasıl baktığını anlattı.
Ve bu tek seferlik bir jest değil – konuşma, Biden’ın bizzat vatandaşlara nasıl daha iyi yaşayacaklarını söyleyeceği bir programın parçası. Görünüşe göre bu katılım kapitalizmi. Müstehcen bir anekdotu açıklamak gerekirse: Kendinizi önemsiyor musunuz? ve para burada!
Doğru, insanların önlenemez tüketiminden vazgeçme konusundaki isteksizliği, yeni bir küreselci projenin uygulanmasının önünde bir engel olabilir. Ancak bu sorun, piyasadaki mal ve hizmetlerin yapay bir sıkıştırmasını yaratırsak çözülebilir; bu, bir pandeminin şiddetlenmesini veya hatta yeni bir virüsün şiddetlenmesini gerektirir – 2020 deneyiminin gösterdiği gibi, görünmez ölüm korkusu kitlelere izin verir. daha önce hiç yapmadıkları bir şeyi empoze etmek.
Bununla birlikte, kapsayıcı kapitalizmin uygulanmasını gerçekten engelleyen tek bir şey olabilir – eğer birisi yeni bir dünya düzeninin alternatif bir modelini formüle edebilirse, ki bu, Swabian’dan çok daha çekici hale gelecek ve gerçek adalet ve dayanışma sunacaktır.
Tüketici toplumunu finansal sermayenin çıkarları için terk etmeye izin verecek ve aynı zamanda sosyalizm-kapitalizmin sahte ikileminden kurtulmaya yardımcı olacak bir model. Sermaye / kaynaklar / egemenlik için verilen mücadele, ancak akıllar için verilen savaşı kazanarak kazanılabilir.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy