İnsan matematiksel bir kesir gibidir – sadece kişisel niteliklerinin ve bilgisinin paydası burjuva ahlak ve kültür paydasının üstesinden geldiğinde ve toplumsal boyutunu fark etmesisonunda bütün bir boyuta dönüşür – kapalı bir birimden daha ağırdır.

Burjuvazi, kitlelerde ulusal, dini, cinsel ve kültürel azınlıkları saplantılı bir şekilde yetiştirir, böylece kendilerini çoğunluk olarak fark etmezler ve kendi aralarında kemiren küçük burjuvaların yerine buna karşı bilinçli sınıf mücadelesini koymaz.

Yeni Model Burun maske ortaya çıktı… Yaz geldi böyle oldu

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy