Hazırlayan ve kurgu: Hakan Kısa

Kahveyi böyle içeceksin.
Böyle giyinip böyle oturacaksın. Birçok savaş kazanacaksın. Yaralar alacaksın Bir çok dil bileceksin 3997 adet Kitap okuyacaksın.
14 adet Kitap yazacaksın:
1. Nutuk
2. Atatürk’ten mektuplar
3. Atatürk’ün söylev ve demeçleri
4. Atatürk’ün hatıra defteri
5. Arıburnu muharebeleri raporu
6. Karlsbad hatıraları
7. Geometri
8. Medeni bilgiler
9. Bölüğün muharebe eğitimi
10.Takımın muharebe eğitimi
11.Taktik tatbikat gezisi
12.Taktik meselelerin çözümü
13.Cumali ordugahı
14.Zabit ve kumandan ile hasbihal.
Yeter mi? YETMEZ.!
Yoktan bir devlet kuracaksın;
Adını da TÜRKİYE CUMHURİYETİ koyacaksın ki: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olasın…

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy