Hazırlayan ve Kurgu: Hakan Kısa

Fatih’in 3 erkek evladı vardı : Bayezid, Mustafa ve Cem.
Bayezid ile pek anlaşamazdı.
Fatih, kendi düsünce ve karakterini oğlu Bayezid’de pek göremezdi.
Mustafa ve Cem’i daha çok sevmekle beraber Mustafa’nın da vukuatları her geçen gün çoğalıyordu.
En nihayetinde Anadolu’daki en büyük tehdit olan Uzun Hasan gailesi de atlatılmıştı.
Fatih bu süre içerisinde devlet teşkilatına daha çok ağırlık veriyordu ki; oğlu Mustafa’nın hastalandığını öğrendi ve Hekimbaşı Yakup Paşa’yı tedavi için Konya’ya gönderdi. Fakat Hekimbaşı henüz yolda iken Şehzade Mustafa Bor’da öldü. Cenazeden iç organları çıkartıldı ve tuzlu su ile yıkandı.
Bedenin içine bal dolduruldu ve muhafaza edilerek Bursa’ya revan olundu.
Bu sırada da İstanbul’a bir ulak yollandı ve Mustafa’nın ölüm haberi padişaha söylendi.
Ancak bu hiç kolay olmadı. Kimse bu durumu padişaha söylemeye cesaret edemedi.
Konuyu Hoca Sinan Paşaya havale ettiler. Sinan Paşa da Fatih ile pek anlaşamamasına rağmen ilmi kuvvetinin verdiği cesaret ile bu görevi üstlendi.
Hoca Sinan Paşa siyah matem elbisesi giydi ve padişahın huzuruna çıktı.
Fatih bu sırada sedirde oturuyordu.
Hoca Sinan Paşayı siyah matem kıyafetinde görünce oturduğu yerden kalktı.
Sinan Paşa Mustafa’nın öldüğünü söyledi.
Bundan sonrası ise eski Türk adetlerine göre devam etti.
Fatih eski Türk adetine göre ağıda başladı.
Yerdeki halıyı tuttuğu gibi bir tarafa savurdu. Döşekte ve etraftaki bulduğu toz ve külleri başından aşağı saçtı.
Dudaklarını kanatanana kadar ısırdı.
Fatih daha önce de dudaklarını ısırarak kanatmıştı.
1456’da Belgrad kuşatmasında askerin gevşekliğini görünce yerinde sinirden duramıyor dudağını ısırıp kanatıyordu.
Mustafa’nın ölüm haberinde de bunu yaptı.
Elleri ile yüzüne vuruyor tırnaklari ile yırtıyordu.
Sonra bağrına ve kalcalarına vurarak yüksek sesle feryad u figan ediyor inliyordu.
Fatih siyah matem elbisesini giydi ve 3 gün boyunca bir şey yemeden oğlu Mustafa’nın matemini tuttu.

Kaynak: Giovan Maria Angiolello, Fatih Sultan Mehmed. Çev. Pınar Gökbakar, Profil Yay. İstanbul, 2011, sayfa. 77.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy