HAZIRLAYAN VE KURGU HAKAN KISA

Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Bergama Zeus Altarı, heykel ve yüksek kabartmaları ile Helenistik dönemin en önemli mimari eserlerindendir. Bergama Krallığı’nın en parlak çağı olan 2. Eumenes (MÖ. ‪197-159‬) döneminde MÖ.165 yılında inşa edilen Zeus Sunağı, ‪1874-1886‬ yıllarında İzmir-Turgutlu demiryolu inşaatı için bölgeye gelen Carl Humann tarafından tespit edilmiştir. 1878 yılında dönemin padişahı 2. Abdülhamit (‪1876-1909‬)’in fermanı ile Carl Humann başkanlığında Bergama’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile daha önce tespit edilen Zeus Altarı yerinden sökülerek Alman hükümetinin yardımıyla Bergama ile Dikili arasında dekovil hattı döşenerek gemilerle yurtdışına çıkarılmıştır. Bergama kazılarının ilk üç yılında çıkarılan eserler, devlete ait üçte birlik kısmı karşılığında Almanlara verilmiştir. Bu kazıların dördüncü ve beşinci yıllarında çıkarılan eserlerin bir kısmı Almanya ile yapılmış anlaşma uyarınca daha önce çıkarılıp Almanya’ya taşınmış olan eserlerin devamı oldukları için bir kısmı da padişah fermanı ile Almanlara bırakılmıştır.


Bergama (Pergamon) Krallığı’nın Galatlar’a karşı kazandığı zaferi temsil eden Zeus Altarı, kareye yakın bir planda olup 35.15 m. x 33.70 m. ebatlarına sahiptir.
Ion düzenindeki anıt, doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Anıtın sütunlarının oturduğu podyumun üzerinde hem içte hem de dışta yüksek kabartmalı figürlerin kullanıldığı frizler yer almaktadır. Podyumun “Gigantomakhi Frizi”nde Yunan tanrılarının devler ile (gigantlar) savaşı (3-6. fotoğraflar), “Telephos Frizi”nde ise Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un yaşamı ve mitosunu anlatılmaktadır (7. fotoğraf). Ion sütunların arasında ve çatıda da gerçek ölçülerde çeşitli heykeller konulmuştur. Sütunlar arasında Yunan tanrıları ve Bergama kralları (8. fotoğraf); at, grifon, aslan ve tritonlar ise çatı heykellerini oluşturmaktadır (9. fotoğraf / Bergama Müzesi).
Günümüzde Almanya’daki Pergamon Museum’da sergilenen Zeus Altarı’nı yılda ortalama 1 milyon kişi ziyaret etmektedir. 1990 yılında Bergama Belediyesi’nin hükümetçe de desteklenen kampanyası kapsamında Alman hükümetiyle anıtın iade edilmesi ile ilgili girişimde bulunulmuşsa da hala sonuç alınamamıştır. Zeus Altarı’ndan bize kalan ise Bergama akropolünde üzerinde ağaçlar büyüyen temel izleri (10. fotoğraf) ve Bergama Müzesi’nde sergilenen birkaç heykel ile mimari parça.
#sanattarihiplatformu #sanattarihi #arthistory #art #bergama #bergamazeusaltarı
#pergamon
#pergamonmuseum #zeusaltar #helenisticart #helenisticperiod #anatolianart #helenisticstatue #statue #statueart #sunak #altar #arkeoloji #archeology #kültürelmiras #heritage @ Bergama Zeus Tapınağı Türkiye’ye iade edilsi

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy