Hazırlayan ve kurgu : Hakan Kısa

.
“Altay kızı” ve “Altay Prensesi” gibi adlar konuldu. 2500 yıl önce Altay, İskit, Saka Türk kadın ve erkeklerinin dövme yaptırdığı bu bulgu ile netleşmişti.
Altay Prensesinde ki dövme ise dönemin Altay Türklerinin en yaygın dövmesidir.Altay bölgesindeki Gorno-Altaisk’te bulunan bir müzede muhafaza edilen mumyanın yerel halk tarafından kötü şans getirdiği için mumyanın gömülmesi talep edilirken gelen tepkiler üzerine yerel yöneticiler mumyanın Ukok Yaylası’ndaki orijinal mezarına tekrar gömüleceği ve üstüne yapılan bir mozoleyle onurlandırılacağı bildirildi. Dağlık Altaylılar hala Şamanist-Tengriist inançlarına bağlı olarak yaşamlarına devam ediyorlar.Ayrıca Bu at Kazım Mirşanın çalışmalarında yer alan “ÖGAT” dediği ata benzemektedir.
Bu Atın ruhu alıp göğe çıkardığına inanılır.
Ayakların ikisi yere ikisi ise göğe bakmaktadır.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy