China declared silent victory over poverty

Dünya 1980’lerin sonlarında Yeni Çağa gelişinin önünü kansız ve ihtilalsız açarken Çin Halk Cumhuriyeti Dünya akışına uyarak kendi yeniden yapılanma sürecine girdi.
Sürecin adı : “Reformlar ve Açıklık” olarak adlandırıldı. Geçmesi gereken yolu çizdi: :
1 – Ülke ekonomisi yeniden yapılandırılması ve yeni çağ ayak uyduracak sürece girmesi sağlanılaması – ancak siyasi dönüşümler eski siteme devam edecek

2 – Dünya ile etkileşim içinde Reformlar yapılanması kararlaştırılmış oldu


Eski SSSR liderleri Gorbaçov ve Yeltsin’in aksine, Deng Xiaoping’in acelesi yoktu, ancak sakince nehir kıyısında çalıştı ve sosyalist Çin’in dış düşman ajanları kendi aralarında savaşı bitirene kadar – Çin Halk Cumhuryetin duşmanların cesetlerini Pekin nehirden geçmesini bekledi. Sonrası Ana Düşman kimlik kartını belirledi.

Çin Halk Cumhuryetin Ana düşman
1. Yoksulluk, hatta öyle bir yoksulluk tarifi bile zor edilir ve Çin devletin nüfusun çoğunluğunun yoksulluğu kelimelerin yetmeceği kadar büyükidi.
2. İkinci Büyük düşmanı – Ekonomi ve Tarihsel Sosyo Ekonomi Gelişim geriliğidir.
3. Üç numaralı düşman Göz göze gelmesi ile görüldü – Çin Dünya jeopolitiğinde hiç yer almaması ve Dünya uygarlığından kopuk yaşam sebebi ile gelişme ayak uydurma şuppeleri artıriyordu. Genel bakışta Çin devleti binlerce yıllık tarihe sahib fakat sosyo kultür kopukluğu dolai Dünya düzenine ayak uydurma şupheler uyandırmakta idi ve ana sebebi kendi yaşam tarzları diğer Dünya kültürü ile ortak olmayan gelişim sağlamış olması ile ve halkı taşralı bir toplumdan oluşmakta idi. Ancak Çinli yoldaşlara göre kötülüğün kökeni sıradan insanların yoksulluğundadır. Mantık basit: fakirler biraz satın alacak. Yoksulların çoğu – az alışveriş, ya da bilimsel olarak: “düşük tüketici talebi.” Yani, az vergi var, az mal var, sadece görsel amçlı mal üretilirdi. Ama insanlar ne kadar zengin olursa hazine o kadar eğlenceli nefes alır mantığı Beyaz adam Çin ortamına yerleşmesini önem verdi. Ülkede US yetişmiş Danışmanlara ağır ceza verilmesi dolai US yetişmiş akil adamlar korkudan ve kültür farklıltan dolai gelmiyorlardı., komünistler geri dönmediği sürece çok zengin insanlardan oluşan bir sınıfın erken yaratılışını ilan etti.
Yoksa tüm halk düşmanlarını bir lamba direğine asılırdı. Bu yüzden Devlet destekli haraç alma ile özelleştirme çok sıkı denetim altında yapıldı şüpeli özeleştirme yolsuzluk gibi Hukuk dışı olaylarda İdam cezaları uygulanırdı. Ve özeleştirme yoksuluğa sebeb verme durumlarda büyük kısmı, “piyasaya uymadı” anlamına gelen durumlarda özeleştirilen tekrar Devlet ele alma durumu olurdu. Çin eski İmparatorluk devamı olması dolai, Çin Komünist Partisi’nin liderleri Eski İmperatorluğu koruyucu yasaları devam etmekte ve Devlet özelleştirme dikatli ve planlı yapılamsı dikat çekmişti. Devlet ve İşletmelerin Yenilenme işlerinde Sade Yeni Teknolojilere öncülük verildi ve tüm teknoloji Batı Avrupa Japonya ve Amerika dan eski söküp Çin getirilme 2’ el çıkma makine ile sanai kurulmadı. Tüm üretimler sıfırdan yüksek teknolojili işletmelerin oluşturulması Önemle Takib edildi. Teknolojiyi ödünç alarak bile gündemde yoktu. Hiçbir yatırımcı EU Japonya ve USA Eski Teknoloji söküp endüstriyel üretimi düşünmedi. Özelikle Çin devleti yatırım gelmesi içineski teknoloji gelmesini önleme adına teşvik sübvansiyonlarını sade Yeni Teknoloji üreten makine ve teknoloji ürünlere teşvik verildi.

Özel sermayeli memurların pruvası bir şekilde vurulana kadar hoş karşılanmıyor. Bu kötülüğe karşı mücadele ÇKP Disiplin Komisyonu tarafından yönetilir ve çalışmalarına ilişkin rapor bir sonraki TBM kongresinde düzenli olarak duyuruluridi.

Yine de, asıl zorluk yoksulluk koşullarını ortadan kaldırmaktır.
Aslında Reform ve Açık programı bu amaca ulaşmayı amaçlamaktadır. Ekonomi doktorası, Çinli Elena Bazhenova diyor ki: “Ana toplumsal kötülük olarak yoksullukla mücadele çok daha önce başladı. 1980’lerin ortalarından beri.
Daha sonra özel programlar kabul edildi: 80 Milyon kişiyi Yoksulluktan Çıkarma Yedi Yıllık Planı (1994-2000), 2011-2020’ye uzatılan Çin Köy Kalkınma ve Yoksulluk Yardım Programı (2001-2010).

Ve bizim için alışılmadık olan şey, yerine getirildi.
Yoksulluk kriterinin kişi başına yılda en az 1.274 yuan 1.274 Çin Yuanı eşittir 196,80 ABD Doları gelir olduğu 2010 yılına kadar, 26.88 milyon kişi, yani nüfusun% 2.8’i yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.
2010 yılından bu yana yoksulluk çıtası kişi başı yılda 2.300 Çin Yuanı eşittir 355,29 ABD Doları yükseltildi. Ve şimdiden 165,7 milyon Çinli fakir olarak kabul edilebilir.
Ancak 2015’te bu rakam 55, 75 milyon kişiye (nüfusun% 7, 2 ila 4’ünden) ve 2019’da – 5, 5 milyon kişiye (nüfusun% 0, 6’sı) düştü.
Çin Komünist Partisi’nin yüzüncü yılı olan 2021’de, ülkedeki yoksulluğun aşıldığı resmen açıklandı.” Mayis 2021 Bugun Çin Yoksuluğu Yendi!


İstatistiklere göre, Çin nüfusunun yaşam standartları özellikle 13. beş yıllık dönemde (2016-2019) belirgin bir şekilde arttı. Özellikle, 2015 yılında şehirlerde kişi başına düşen gelir yılda 26.467 yuan (4.255 dolar), köylerde ise 9.430 yuan (1.516 dolar) idi. Bununla birlikte, 2019 yılına kadar, kentsel nüfusun kişi başına düşen ortalama harcanabilir gelirlerindeki gerçek artış 7,% 9 – yılda 42.359 yuan (6.229 $) ve kırsal – 10, % 1 – yılda 16.021 yuan (2.356 $) oldu. Rusya’da ise ters bir eğilim vardı. Rosstat’ın resmi verilerine göre, 2010 yılında 17, Rusya’da 7 milyon yoksul insan hayatta kaldı. 2015-19’da 6 milyon. 2021’de – 18 milyon. Ve bu sadece resmi verilere göre. Nüfusun reel harcanabilir gelirleri 2013 yılından bu yana %11 oranında düştü. Genel olarak, Çin’in yoksullukla mücadele yöntemleri hükümet ekonomistlerimizin kalbine isabet etti!
Örneğin, para cezalarındaki sıcak sevilen artış, gizli vergilerin ortaya çıkması, tüketim vergilerinin yükseltilmesi, lordların konut ve doğal tekellerden cüretini teşvik etmek yerine, Çinli Komünistler kendi egemen yollarına giderler kapatıyor ve ya göz kapatıyor bılınmıyor.
Bu, gelir vergisi yasasını aldı ve değiştirdi, artan, gelir vergisinin aşamalı oranlarını korurken, vergiden muaf minimum yılda 60.000 yuana (veya ayda 5.000 yuan), bu da nüfusun üçte ikisinden fazlasını etkiliyor. Bu arada, Yuanın-Dol mevcut oranında, ayda 57.000 ruble’den vergi ödemediğiniz anlamına gelir! Rus hükümet yoldaşlarının Çin deneyimine karşı çok olumsuz bir tutum sergilediklerinden açıktır. Öğrenim ücretlerini şişirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı kırsal okulları azaltmak yerine, zorunlu toplu eğitime ücretsiz erişim alındı ve organize edildi. Her köyde bir zamanlar ücretsiz hastanelerin bulunduğu yerde ücretli klinikler yerine bir sağlık ofisi vardı. 5 yılda (!) 60 milyon istihdam yaratıldı! Beş yıl içinde – 60 milyon insana iş verildi Çin Halk devletinde.

Yazar Elena Bazhenova Modern Çin Köyü şunları ekliyor: “Harap ve acil konutların yeniden inşasında toplam 7,33 milyon düşük gelirli aile de desteklendi; göçmenler için toplam 35.000 yerleşim yeri oluşturuldu, 9, 47 milyon kişinin konaklayabileceği 2, 6 milyondan fazla daire kiralandı. Köylerin % 92,4’lerinde 93, kırsal idari birimlerin %2’sinde, doktor veya sağlık görevlisinde tıp merkezleri bulunmaktadır. Nüfusun %95’inden fazlası temel devlet sağlık sigortasına sahiptir.” – Çin Sosyal Halk Cumhüryeti !!!!

Yoksullukla mücadele elbette çok maliyetlidir.
Ama Pekin hiç para kıskanmadı açtı kesenın azını ve merkezi bütçeden ihtiyacı olanları desteklemek için hedeflenen finansman yatırımı amaçlı projeler üretti – 2012’de 33 milyar yuan teşvik ve yardım iken 2019’da 126 milyar yuana yükseldi.
Son beş yıldır yılda 20 milyar yuan büyüme.
Geçen yıl ve bu yılın başında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 22 idari biriminde yoksulluğun giderilmesi hakkında veri toplamak için özel bir nüfus sayımı yapıldı. Toplam 190.000 köy ve 15.63 milyon yürda kaplıdır.
53.606 kişi incelendi. Nüfus sayımına göre, yoksul ilçelerde yaşayanların ortalama geliri yılda 12.588 yuan idi.
Son 10 yılda gelir 11^% arttı.
Gıda ile sağlanan – 99, 3% yardım, ilave olarak fakir ve yoksullara tüm kıyafetler sıcak giysilerle her yıl sağlanmaktadır.
Çocukların %98,83’ü bozuk bir otobüsle 100 km yol gitmek yerine köylerinde eğitim alıyor.
%99, %85’i temel sağlık hizmeti alıyor, geri kalanı – işçiler ve çalışanlar için sosyal güvenceler temelinde.
Garantili güvenli konutlar ankete katılanların %43,74’üne sahiptir. Sakinlerin %42,25’i onarım ve iyileşme durumunda.
Sakinlerin% 14’ü özel bir yeniden yerleştirme programı kapsamında daha elverişli yerlere yerleştirildi.
%99, %85’i temel sağlık hizmeti alıyor, geri kalanı – işçiler ve çalışanlar için sosyal güvenceler temelinde. Garantili güvenli konutlar ankete katılanların %43,74’üne sahiptir. Sakinlerin %42,25’i onarım ve iyileşme durumunda. Sakinlerin% 14’ü özel bir yeniden yerleştirme programı kapsamında daha elverişli yerlere yerleştirildi.


Pekin zamanla basit bir şey fark etti: zengin bir ülkede fakir insanlar olmamalıdır.

Birincisi, ekonomi için kötü.
İkincisi, tehlikeli. Fakirler devrimlerin barutlarıdır.

Üçüncüsü, bu utanç verici. Çinli yetkililer bu kelimeyi biliyor gibi görünüyor. Devlet stratejik düşünmesi gereken bir şey ve devlettir. Yetkililer bu tür tezleri sürekli akılda tuttuklarında, ülke gelişir. Yani, aslında, Çin Deng Xiaoping’in ahdini yerine getirdi: “siokan” (küçük refah) bir toplum inşa etmek.” Küçük kardeşin burnu, Stalin zamanında olduğu gibi, büyük Rus yoldaşlarının kulağına…

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy