Hazırlayan ve KUrgu : Hakan Kısa

Tarihi elmaslar içerisinde en büyüklerinden ve en meşhuru olan Kaşıkçı Elması‘nın bir o kadar da enteresan hikayesi vardır.
Gelin hep beraber kaşıkçı elmasının hikayesi neymiş öğrenelim…
Tarihler 1699 yılını gösterdiğinde, İstanbul Eğrikapı çöplüğünde dolaşan bir berduş yuvarlak bir taş bulur.
Elindeki taşı bir kaşıkçıya göstererek üç adet tahta kaşık karşılığında satar.
Kaşıkçıda bu taşı bir kuyumcuya götürür ve karşılığında 10 akçe alır.
Kuyumcu bu taşı bir arkadaşına gösterir, taşın değerli bir taş olduğu anlaşılınca arkadaşı sus payı ister ve bir tartışma olur.
Olay büyür ve kuyumcubaşına akseder.


Kuyumcubaşı kavga eden kuyumcu ve arkadaşına birer kese akçe vererek taşı satın alır.
Kulaktan kulağa yayılan bu olay, bu sefer de Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’ya ulaşır.
Tam taşı satın almaya niyetlenirken mesele Padişah Dördüncü (IV) Mehmet’e akseder.

Padişah hattı hümayun ile taşı saraya getirtir ve saray elmas traşçısına verilir.
Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince 86 karatlık nadide bir elmas olarak gün yüzüne çıkar.
Kuyumcubaşıya, Kapıcıbaşılık rütbesiyle birlikte bir kese bahşiş verilir.

Topkapı Müzesinde sergilenen bu elmasa neden kaşıkçı elması denildiği hakkında bir çok rivayet bulunmakta. Bunlardan bir tanesi elmasın kesim şeklinin oval olması ve kaşığı andırması sebebiyle bu adın verilmesidir. Ayrıca elmasın Osmanlı Sarayına nasıl girdiği ise yine muammadır.

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy