kaynak http://samlib.ru/m/miljutin_s_w/piramida.shtml

Firavunun Büyücüsü – Üst Düzey Bakan Her işe bakıyor idi.
Firavun talimatı gereği zorunlu bir jest yaptı ve ilahi görünümde üç rahip geldi onları karşladı.
Biri buruşuk yüzlü ve yılların yükü tarafından kamburlaşmış sakat adam, diğeri Bilge bir olgunluk çağında sakin ve uysal, üçüncüsü ise henüz olgunlaşmamış parlayan açgözlü fakat gözlerinde ışık, çok cesur karalı olduğunu görebilrsiniz tipte biri. Bunun anlamı gençliğin son tükenmesi öncesi görünüm ve ya sorunsuz kahraman tipli adam.

Eski Valilik Mülk yasalarına göre her üçü de ayakta duruyorlardı, gözlerini kapattılar ve efendinin iradesine kulak verdiler.
Bir başka ayrıcalık da onlara yaşayan Tanrı’ya gerçeği veya inandıklarını söyleme hakkları vardi.
Bu hakkı direk Tanrı onlara verdi.
Firavunun en küçük oğlu Junior Firavun gizlice önüne ve çevresine baktı.
Dünyanın efendisini daha önce hiç bu kadar yakın görmemişti.

Genç Firavun’un güzel cesur yüzü akıl, güç ve huzur yayıyordu.
– Anladım, ne hizmetkar tanrıların herhangi bir sorunuz varsa, benim bir proje, “dedi,” firavun bu sempati davranışa hafif tebesüm etti.
Bir tebesüm ve gülümseme ortamı neşelendirdi.
Korkmadan sor, sonra olmadı yan çizip atlama diyoruz.
Güven kazanma adına Firavun az tebesüm ile devam etti:
Rahiplerin görüşleri benim için önemlidir.
Orta yaştaki rahip, önce genç olana, sonra yaşlıya belirsiz bir şekilde baktı. Yaşlı adam sert bir şekilde başını salladı. Olgun bir tavır ile omuz silkti, papirüsü açtı ve titreyen bir sesle okudu:
– Tasarlanacak yapının yüksekliği önemli – rahip, bir kez daha gözlerine inanmıyormuşçasına, – iki yüz seksen dirsek, tabanın kenarının uzunluğu – dört yüz kırk dirsek, tabanın alanı – yüz doksan üç bin altı yüz dirsek gibi düşünün…tüpe geri döndürmüş gibi.Piramid tabanı geniş üst kısmı sivri anlamı tanrı Dünya bilgi gönderdi Gök üzünden gelen mesaj sivri kısmı yere ulaştı yayıldı ve artık mesaj ulaştı…
– Piramid Tanrısallığın nasıl kanıtlarsın? – sesinden anlaşıldı boğaz kurumuş heycandan olmalı!?
– Bizim hesaplamalara göre Projenin uygulanması gerektirir! Bunun için onlarca yıl sürekli çok işçi katılımı, yaklaşık yirmi bin işçi aynı anda dahil olmak üzere çalıştırılmalı! Yüzlerce yetenekli Stone masons Taş ustaları, zemin ölçerler, taş çıkartma taşıma işleme işçileri, ahşap hazırlamacıları, gıda yemek üreticileri, koruma ve iş takipçileri, her türlü amele taş çıkartma taşıma, yemek malzeme tedareği taşıma pişirme – aşçı, ekmek ham tahıl ekme biçme toplama hazır ekmek üretiminde, içecek tedareği,hasta bakıcıları ve mezarcıları, içme ve genel amaçlı su tedareği, Osiriyus ve işçilere vaaz ve fetva veren Rahib ve Rahibeler geçici hizmet eden rahib ve rahibeleri …

ı. Birçok günlük geçiş için teslim edilen kütüklerin ve tahtaların tüm ormanlarına, demirlere ve mekanizmalar için iplere ihtiyaç duyulacaktır – tespitlerin devam eden genç Rahib.
Ekmekler için milyonlarca tahıl ölçüsü! Milyonlarca bira!
Rahip gözlerini kırptı ve karşısında insanlara gözlerini dikmiş halde sessiz kaldı. Duraklatıldı.
“Devam et,” dedi firavun, konuşmacıya şefkatle ve cesaretle başını salladı.

– Ben … orta Rahip güçleriile bir araya geldim – Mısır’ın yaşayan Tanrısının temsilcisi ve ülkesini seven biri olarak, İlahi Majesteleri’nin istediği gibi yönetme hakkına itiraz etmiyoruz. Fakat… Ama… sustu!
– Neden devam etmiyorsun? – yaşlı rahip sağır ve soruyu tam duymadı! Sonra net bir şekilde devam etti – Bu kadar çok masraf, malzeme ve işgücünün dikkatini dağıtmak hazineye ve devlete bir bütün olarak ağır bir yük getirecektir. Her yıl bütçeden büyük paralar çekilecek. Ve bu sadece doğrudan kayıplarla ilgilidir. Binlerce köylü ekecek ve hasat edemeyecek. Aileleri geliri ve devletin vergilerden gelir düşmesine neden olacak şekilde kendi masraflarıyla topluluklara beslenme kısma zorunda kalacaklar.
– Askerleri ve ya tüm ordu ele alınırsa ne olacak! – genç Rahib devam eden soru ve cevap diyaloğu devamı getirme adına sakin ve akıllı bakışı ile devam etti – Askerler olan biteni görmeme adına devamlı küçük savaşlar ve meşkale olma adına piramitler sınırlarını koruyacak. Genç ve Güçlü askerleri Piramid işatında usta olarak başlayabilrler.
Yaşlı Akil adam Akil grubu adına sinirli bir bakış ile aya kalktı ve söz aldı:
– Konuşmada unutulan konu Piarmid inşasın İnsani boyutundan kimse söz etmedi.
Bu Piramitler adına ülkenin köylerinde tarlaları boş kalacak, dağ mezralarında ve dağa köylerinde hayvancılık bitecek bir çok hayvan kesilecek ve ölecek, deniz ve nehir ve göl kıyılarında balıkçılar balık tutmayacak Piramid inşatında çalışacak…
Piramit inşatına kim gıda sağlayacak?
Ülke çole dönüşecek!

Yaşlı Akil Adam grubundan Orta yaşlı adam sözü aldı:
Piramitlerde çalışma adına ülkenin köyünde mezrasından kasabalarından orta büyük şehirlerinden tüm canlılar Piramid inşatına gelecek.
İnsan toplumu işinden kopacak ve köyunden soğacak! Piramit köylüsü olacak! Burada tarla yok üretim yok hayvan yok. Tanrılar kutsal Piramitleri var! onlar insanlığa nasıl üretim verecek? Bir Sonraki nesiller tüm tarım hayvancılık ticaret ayakbaı sandalet giyisi üretim bırakacak ve Piramid İnşası ile uğraş verecek – haftalar aylar yıllar sonra Piramit inşası bitecek! Sonra köyler boş tarlalar çol
Tarım ve Hayvancılığı sonu gelmiş olacak! Kervan ticareti bitecek! Nasıl bir gelecek görmemiz gerekecek?
Piramit inşası bttikten sonra tarımı bilen hayvancılığı anlayan ve ormanları tekrar ağaç dikebilen çıkar mı?
Çol ortamından eski Doğal yaşama nasıl dönülür bilen var mı? Piramit çalışanları aileleri bitmiş tarları çöle dönüşmüş…

CAIRO-DECEMBER 4, 2015: local Egyptians tourists are the majority at the Pyramids as foreign tourism dropped drastically.

Konuşmalardan etkilenen Orta Rahib kısa süreliğine sustu!

– Osiris Baş Rahib Kahin yaşlı adam ömrünü Mısır eski Tanrılara ilahiler okuyarak geçirmiş!
Köyden tarladan mezradan hayvancılıktan üretimden bir haber!

Firavun’a, eski rahibin, tıpkı atalarınızın gömüldüğü gibi, Mısır’ın eski tanrılarının da sıradan bir yeraltı mezarından hoşnut olacağından emin olduğum Öziriler, “dedi. Hiç şüphe yok ki onların nefisleri artık Ye’alu’nun tarlalarında nimet tadıyorlar. Ölümünden sonra onlarla yeniden bir araya gelmek için ülkeyi mahvetmeye gerek yok.
“Biliyorum, biliyorum,” – Firavun yaşlı adamı gülümsemeyle kesti,
“Dediğiniz her şey akıllıca ve adil bir şekilde gerçekleşti. Ama şimdi açıklamamı dinleyin.
Yaşlı adam başını salladı. Orta rahip, parşömeni rahatlatıp sinüslerinin arkasına sakladı ve başını indirdi. En küçüğü tüm geleneklere rağmen gözlerini geniş bir şekilde açtı ve dünyanın efendisine baktı.
Bildiğiniz gibi, babama on yıl hizmet ettikten sonra Mısır kralı oldum. Ben bir savaşçı ve memurdum. Uzak illeri inceledim ve asker sürdüm. Selin sonuçlarıyla mücadele etti ve ekmeğin kuraklığa kapılmış bir bölgeye gönderilmesine öncülük etti.
Yıllar boyunca, tüm gücü eşiklerden büyük Deniz’e kadar dolaşmayı başardım. Güneydeki siyah avcılarla ve kuzeydeki denizden tuzlanmış balıkçılarla tanıştım.
Her iki çölün Osiris, temsil ettiği Mısır’ın eski tanrılarının da sıradan bir yeraltı mezarını seveceğinden emin, – yaşlı rahip Firavun’a güvence verdi, – İlahi atalarınızın gömülü olduğu mezarların aynısı. Ruhlarının şimdi Ialu tarlalarındaki mutluluğun tadını çıkardığına şüphe yok. Ahirette onlarla yeniden bir araya gelmek için ülkeyi harap etmeye gerek yok.
– Biliyorum, biliyorum, – Firavun bir gülümsemeyle yaşlı adamın sözünü kesti, – Söylediğin her şey akıllıca ve adil. Ama şimdi açıklamamı dinle.

Yaşlı adam başını salladı. Orta rahip rahatlayarak parşömeni koynuna soktu ve başını eğdi. Genç, tüm geleneklerin aksine gözlerini kocaman açtı ve dünyanın hükümdarına baktı.
“Bildiğiniz gibi, babama on yıl hizmet ettikten sonra Mısır kralı oldum. Ben bir savaşçıydım ve bir memurdum. Uzak eyaletleri denetledi ve birlikleri yönetti. Tufanın ardından mücadele etti ve kuraklıktan etkilenen bir ülkeye ekmek sevkiyatını denetledi. Yıllar içinde, akarsulardan büyük denize kadar tüm eyalette seyahat etmeyi başardım. Güneyin siyah avcılarıyla ve denizin tuzladığı kuzeyin balıkçılarıyla tanıştım. Hem çöllerin göçebelerini hem de çok sayıda köylüyü Kutsal Nehir’in uçsuz bucaksız kıyılarında sırtlarını bükerek gördüm. Ve tanrıların hizmetkarları benim anladığım şu: Mısır büyük bir güç ama içinde Mısırlı yok. -Firavun’a, eski rahibin, tıpkı atalarınızın gömüldüğü gibi, Mısır’ın eski tanrılarının da sıradan bir yeraltı mezarından hoşnut olacağından emin olduğum Öziriler, “dedi. Hiç şüphe yok ki onların nefisleri artık Ye’alu’nun tarlalarında nimet tadıyorlar. Ölümünden sonra onlarla yeniden bir araya gelmek için ülkeyi mahvetmeye gerek yok.
“Biliyorum, biliyorum,” Firavun yaşlı adamı gülümsemeyle kesti, “Dediğiniz her şey akıllıca ve adil bir şekilde gerçekleşti. Ama şimdi açıklamamı dinleyin.
Yaşlı adam başını salladı. Orta rahip, parşömeni rahatlatıp sinüslerinin arkasına sakladı ve başını indirdi. En küçüğü tüm geleneklere rağmen gözlerini geniş bir şekilde açtı ve dünyanın efendisine baktı.
Bildiğiniz gibi, babama on yıl hizmet ettikten sonra Mısır kralı oldum. Ben bir savaşçı ve memurdum. Uzak illeri inceledim ve asker sürdüm. Selin sonuçlarıyla mücadele etti ve ekmeğin kuraklığa kapılmış bir bölgeye gönderilmesine öncülük etti. Yıllar boyunca, tüm gücü eşiklerden büyük Deniz’e kadar dolaşmayı başardım. Güneydeki siyah avcılarla ve kuzeydeki denizden tuzlanmış balıkçılarla tanıştım. Her iki çölün Bir de ordu! – Genç rahibin sabırsız sesi çaldı, – Birliklerin sürekli olarak yeni bir ikmal yapmaları gerekiyor. Sağlıklı genç erkekler. Ve en uygun birlik binayı alacak!
Yaşlı adam öfkeyle genç adama baktı ve o da bakışlarına isyan ederek sustu.
“İnsani yönü de unutmamalıyız,” orta rahip tekrar konuşmaya karar verdi, “İnsanları sıradan ortamdan koparmak zorunda kalacaklar ve aylarca, hatta yıllarca alışılmadık bir şekilde çalışacakları alışılmadık bir yere gönderecekler. Ailelerimizi uzun süre ayırmamız gerekecek. Tanrısallığınızı üzmek istemiyorum, ancak birçok ilde – özellikle uzak bölgelerde, sakinler kendilerini Mısır’la pek ilişkilendirmiyorlar, ona kaçınılmaz bir kötülük olarak kayıtsızca davranıyorlar. Sen istemiyorsun ki…
Orta rahip yine şaşkın bir şekilde sessiz kaldı.
“Temsil ettiğim Oziris’in rahipleri, Mısır’daki eski tanrıların sıradan bir yeraltı mezarından da hoşnut olacağından eminler, ” dedi Firavun’a, “Tıpkı senin atalarının gömüldüğü gibi, eski bir rahip güvence verdi. Hiç şüphe yok ki onların nefisleri artık Ye’alu’nun tarlalarında nimet tadıyorlar. Ölümünden sonra onlarla yeniden bir araya gelmek için ülkeyi mahvetmeye gerek yok.
“Biliyorum, biliyorum,” Firavun yaşlı adamı gülümsemeyle kesti, “Dediğiniz her şey akıllıca ve adil bir şekilde gerçekleşti. Ama şimdi açıklamamı dinleyin.
Yaşlı adam başını salladı. Orta rahip, parşömeni rahatlatıp sinüslerinin arkasına sakladı ve başını indirdi. En küçüğü tüm geleneklere rağmen gözlerini geniş bir şekilde açtı ve dünyanın efendisine baktı.
Bildiğiniz gibi, babama on yıl hizmet ettikten sonra Mısır kralı oldum. Ben bir savaşçı ve memurdum. Uzak illeri inceledim ve asker sürdüm. Selin sonuçlarıyla mücadele etti ve ekmeğin kuraklığa kapılmış bir bölgeye gönderilmesine öncülük etti. Yıllar boyunca, tüm gücü eşiklerden büyük Deniz’e kadar dolaşmayı başardım. Güneydeki siyah avcılarla ve kuzeydeki denizden tuzlanmış balıkçılarla tanıştım. Her iki çölün göçebelerini ve Kutsal Nehrin sonsuz kıyılarında sırtlarını büken çok sayıda köylüyü gördüm. İşte şunu anladım ki, tanrıların hizmetkarları: Mısır büyük bir güçtür, ancak onda Mısırlılar yoktur.

Firavun aniden sessiz kaldı, rahiplere kasvetli bir şekilde baktı. Bu bakıştan ziyaretçilerin kalpleri soğuyor.
– Evet, sen doğru расслышали. Mısır’da Mısırlı yoktur. Birçok nesiller boyunca, ilahi atalarım, gücü, rengarenk bir battaniye gibi, bir kapaktan sonra bir kapak olarak topladılar. Sayısız krallık, kabile ve yerleşim yeri firavunların egemenliğine boyun eğmiştir. Fakat onların içinde yaşayan insanlar hiçbir zaman bir tek ümmet olmadılar. Konularım düzinelerce dil konuşuyor, Kuzeyli Güneyliyi anlamıyor ve başkentin sakini bir il. Kendilerine açıklayabilecek olanlar, “O benim memleketimden değil,” diyerek birbirlerini hala kendi başlarına düşünmüyorlar, “O yabancı bir soydur” diyorlar. Devlet kralın adına ve şiddet korkusuna dayanır. Mısır’ın ortak tanrıları bile birlik bilincine yardım etmiyor.

Fethedilen krallıkların halkı, onları firavunlarda olduğu gibi aynı şekilde fatihler olarak görüyorlar.
Devam edecek…

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy