Siyasi Coğrafyanın Gelişmesi ve Jeopolitik Teoriler

HAKİMİYET TEORİLERİ
KAMURAN HOMAN
https://prezi.com/p/enpqrmyd1lji/hakimiyet-teorileri/

Kaynak : https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/119002/mod_resource/content/0/02%20Jeopolitik%20Teoriler.pdf

Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Kavramın isim babası İsveçli Rudolf Kjellen (1864-1922)’dir

KENAR KUSAK HAKIYET TEORISI
DENIZ HAKIMIYET TEORISI
KARA HAKiMiYET TEORiSi
HAVA HAKIMIYET TEORISI
TARIHIN SONU
MEDENIYETLER ÇATISMASI
BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI
devam edecek …

By Aydınlık Luminous

Bilim kurgu Araştırma Güncel yaşam Tarih Gelecek Ekonomi Science fiction Research Current life History Future Economy